Centrum handlowe ARKADIA | DEX

Inwestor

GSSM Warsaw Sp.z o.o.

Autor projektu

Sud Architekt Polska

Lokalizacja

Warszawa

Termin realizacji

VI 2016 - III 2017

Opis

Przebudowa i rozbudowa części centrum handlowego.

Powierzchnia całkowita rozbudowy: 2 280 m2.