NUTRICIA Zakłady produkcyjne

Inwestor

NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o.

Autor projektu

ARCH - STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o.

Lokalizacja

Opole

Termin realizacji

IX 2015 - III 2016

Opis

Rozbudowa budynku produkcyjnego C2/wyprażalnia skrobi.