B&B Katowice Centrum

Inwestor

B&B HOTELS POLSKA Sp. z o.o.

Autor projektu

Arbapol

Lokalizacja

Katowice

 

Termin realizacji

IX 2015 - IX 2016

Opis

Budowa pod klucz - 105 pokoi