NEOPARK I

Inwestor

YAWA 18 Sp. z o.o.

Lokalizacja

Warszawa

Termin realizacji

IV 2015 – I 2016 (etap 1A)

X 2015 – II 2017 (etap 1B)

Opis

Generalne wykonawstwo z wyłączeniem aranżacji - powierzchnia całkowita: 23 649 m²