Budynek mieszkalny MY BEMOWO

Inwestor

NP9 Sp. z o.o. (Nexity Polska)

Autor projektu

GiS Architekci

Lokalizacja

Warszawa

Termin realizacji

IX 2014 - XI 2015

Opis

Budowa budynku wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Batalionów Chłopskich w Warszawie