OXYGEN PARK

Inwestor

YAWA 9 Sp. z o.o.

Autor projektu

JEMS Architekci

Lokalizacja

Warszawa

Termin realizacji

XI 2011 - X 2013

Opis

Budowa pod klucz - 27 641,31 m²