Zakład produkcyjny WOODWARD

Inwestor

WOODWARD GOVERNOR POLAND Sp. z o. o.

Autor projektu

1. Norma Architekci

2. Pracownia Projektowo-Realizacyjna BW-ART2

Lokalizacja

Niepołomice

Termin realizacji

1. IV 2009 - XII 2009

2. VIII 2012 – V 2013

Opis

1. Budowa pod klucz - 7 450m2

2. Rozbudowa o budynek biurowy pow. 1 790 m2, halę montażową pow. 3 514 m2, budynek socjalny pow. 364 m2, kotłownię, pow. 58 m2, wiatę i zbiornik retencyjny. Zagospodarowanie terenu i jego przygotowanie pod przyszłe inwestycje.