Fabryka L'OREAL

Inwestor

KOSMEPOL Sp. z o.o.

Lokalizacja

Pruszków

Termin realizacji

1. VII 2010 – XII 2010

2. VII 2006 – VIII 2007

3. V 2001 - I 2002

Opis

1. Stan surowy

2. Rozbudowa

3. Modernizacja

4. Rozbudowa