AMBASADA FRANCJI

Inwestor

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Autor projektu

Jean-Phillipe Pargade

Lokalizacja

Warszawa

Termin realizacji

IV 2003 - XII 2004

Opis

Remont generalny