CRISTAL PARK

Inwestor

YAWA 8 Sp. z o.o.

Autor projektu

JEMS Architects

Lokalizacja

Warszawa

Termin realizacji

XII 2007 - IV 2009

Opis

Budowa pod klucz - 15 080 m2