Hotele CAMPANILE

Inwestor

GROUPE ENVERGURE Hoteliers et Restaurateurs

Lokalizacja

Łódź

Poznań

Lublin

Termin realizacji

1. V 2003 - VII 2004

2. VI 2003 - VII 2004

3. V 2003 - VII 2004

Opis

1. Budowa pod klucz - 100 pokoi

2. Budowa pod klucz - 80 pokoi

3. Budowa pod klucz - 81 pokoi