IKEA

Inwestor

IKEA PROPERTY POLAND Sp. z o.o.

Autor projektu

Artur Jasiński i Wspólnicy - Biuro Architektoniczne

Lokalizacja

Kraków

Termin realizacji

VI 2010 – VIII 2011

Opis

Rozbudowa i przebudowa - powierzchnia użytkowa 23 818 m2