Drugie życie budynków

Już 7 września br. w Warszawie wraz z pozostałymi uczestnikami konferencji "Drugie życie budynków" podejmiemy dyskusję na temat modernizacji obiektów. Całodniowa konferencja jest pierwszym wydarzeniem w Polsce, w czasie którego problem rewitalizacji i nadawania istniejącej zabudowie nowego życia oraz funkcji będzie omówiony tak szeroko i kompleksowo.

Eksperci i uczestnicy będą rozmawiać zarówno o biznesowej stronie procesów nadawania budynkom nowego życia, jak również o aspektach prawnych, technicznych i architektonicznych oraz o wpływie takich inwestycji na miasta. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest firma RD bud.

Zwieńczeniem dnia będzie sesja "architektura i design", podczas której przedstawione zostaną ciekawie technicznie rewitalizacje, a także możliwości jakie stwarza współpraca architekta, inwestora, generalnego wykonawcy i firm dostarczających specjalistyczne rozwiązania techniczne. Nie zabraknie także pozytywnych przykładów współpracy z konserwatorem zabytków, który często w procesie inwestycyjnym postrzegany jest jako element spowalniający proces rewitalizacji i przebudowy. W panelu dyskusyjnym wezmą udział: Ian Booth, Managing Director of BuroHappold Engineering office in Poland BuroHappold, Eric Angello, Dyrektor Generalny RD bud, Marek Kuryłowicz, President at Kuryłowicz & Associates Przedstawiciel firmy specjalizującej się w fit-out’ach.

Szczegóły na stronie http://drugiezyciebudynkow.pl/