Kolejna odsłona projektu „Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa” zakończona sukcesem!

Trzecia już edycja przedsięwzięcia, zainaugurowanego przed czterema laty, dzięki synergii fachowej wiedzy, ma przyczynić się do rozpowszechnienia na polskim rynku kluczowych założeń zrównoważonego budownictwa. Jego ideą jest krzewienie horyzontalnej współpracy wszystkich grup zawodowych biorących udział w procesie realizacji inwestycji budowlanych. Cykliczne spotkania organizowane przez firmę RD bud stały się już tradycją, a towarzysząca im frekwencja pokazuje, że w Polsce istnieje zainteresowanie tematem zrównoważonego rozwoju i tego typu eventami. Tegoroczna odsłona projektu „Partnerstwo zrównoważonego rozwoju” również spotkała się z pozytywnym przyjęciem uczestników rynku i nie odbiegała od standardów przyjętych w poprzednich latach.

Transfer wiedzy i doświadczeń

W trakcie konferencji poświęconej tematyce zrównoważonych renowacji kompleksowo omawiano aspekty związane z realizacją poszczególnych etapów modernizacji inwestycji budowlanych, takich jak hotele, centra handlowe, obiekty biurowe oraz mieszkalne. Istotną częścią seminarium były prezentacje prelegentów uznanych w branży firm i instytucji. Dyskusje toczyły się wokół dwóch kluczowych aspektów, istotnych w kwestii osiągnięcia standardu budynku niskoenergetycznego – tj. rewitalizacja struktury zewnętrznej oraz powierzchni wewnętrznych obiektu.

W pierwszej części konferencji uczestnikom spotkania przybliżono zagadnienie termorenowacji. Prelekcję na temat wykorzystania szkła w procesie rewitalizacji budynków wygłosiła Jolanta Lessig, Kierownik Komunikacji Marketingowej na Europę w firmie Pilkington Polska (NSG Group). Kwestie modernizacji inwestycji budowlanych pod kątem ich efektywności energetycznej przybliżył seminarzystom Henryk Kwapisz, Dyrektor Relacji Instytucjonalnych w ISOVER, spółce Grupy Saint-Gobain. Ostatnim wystąpieniem w tym bloku tematycznym była prezentacja pt. „Prefabrykowane elewacje architektoniczne w rewitalizacji obiektów”, przedstawiona przez Nicolas Retournard, Dyrektora ds. Eksportu w firmie Betsinor Composites z Francji.

Drugą część konferencji wypełniło wystąpienie Rafała Schurmy, Prezydenta i Założyciela Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), który wskazał słuchaczom „Nowy kierunek certyfikacji LEED, BREEAM, DGNB w Polsce: hotele i budynki użyteczności publicznej”.

W trzecim bloku szczegółowej analizie poddano zagadnienie modernizacji instalacji, czyli rewitalizacji powierzchni wewnętrznej obiektu. Część merytoryczną zainicjował Maciej Kiepal z firmy Armstrong, wygłaszając prelekcję pt. „Remont powierzchni biurowych – Upcycling jako innowacyjna metoda zagospodarowywania odpadów budowlanych”. Z kolei Marcin Markowski, reprezentujący firmę Zymetric, podjął temat "Systemy klimatyzacji, wentylacji, pomp ciepła". Ostatnia prezentacja w tej części konferencji przypadła w udziale organizatorowi i zarazem pomysłodawcy całego przedsięwzięcia, firmie RD bud. Jean-Luc Darras, Dyrektor Robót RD bud na przykładzie centrum handlowego opowiadał o ogromnym znaczeniu etapowania robót wykonywanych w funkcjonującym obiekcie.

Dopełnieniem pierwszej i trzeciej części wystąpień były panele dyskusyjne z udziałem prelegentów. W pierwszym z nich głos zabrał również Piotr Jurkiewicz, Certyfikowany Europejski Planista Budownictwa Pasywnego SARP, MaOIA z ramienia Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego.

Ciekawym punktem programu był blok tematyczny poświęcony „3 Rewolucji Przemysłowej”, który przygotował Rodolphe Deborre, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie Rabot Dutilleul z Francji.

Dzięki tak obszernej i fachowej prezentacji wiedzy, uczestnicy seminarium mogli poznać głos ekspertów i skonfrontować różne punkty widzenia na prezentowane kwestie. Poruszane zagadnienia były również doskonałym wstępem do warsztatów, w których uczestniczyć mogli wszyscy goście seminarium.

Praktyka czyni mistrza

Zwieńczeniem tegorocznej konferencji były warsztaty, podczas których seminarzyści połączeni w zespoły mogli skonfrontować nabytą teorię z praktyką, mierząc się z zadaniem zorganizowania renowacji funkcjonującego obiektu biurowego, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wyzwanie to wymagało od uczestników zarówno odpowiedniego zaplanowania przebiegu prac, jak i doboru materiałów, technologii oraz metod wykonawstwa. Nad przebiegiem warsztatów i realizacją zadań czuwali gospodarze spotkania oraz zaproszeni goście specjalni – uznane autorytety w dziedzinie zrównoważonego budownictwa z francuskiej Grupy Rabot Dutilleul. 

Zapraszamy do obejrzenia foto i video relacji z konferencji „Zrównoważone renowacje – druga „młodość” inwestycji budowlanych” na stronie: www.zrownowazonainwestycja.pl

Zainicjowany przez firmę RD bud cykl seminariów zakłada partnerstwo i wymianę wiedzy na każdym etapie inwestycji. Spotkania, takie jak tegoroczne seminarium w Warszawie, zbliżają do realizacji projektów, które zrewolucjonizują dotychczasowe standardy w budownictwie, a tym samym spopularyzują przyjazne środowisku projekty zagospodarowania terenów miejskich.

Inicjatywa firmy RD bud po raz kolejny spotkała się z licznym poparciem środowiska branżowego. Patronat merytoryczny nad konferencją "Zrównoważone renowacje – druga "młodość inwestycji budowlanych" objęły: Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON PROFIT Sp. z o.o., Polish Green Building Council oraz Fundacja Poszanowania Energii. Ideę krzewienia wiedzy na temat zrównoważonego budownictwa wsparły także firmy Pilkington, ISOVER, Selena, Armstrong oraz Zymetric. Partnerami medialnymi konferencji były uznane media branżowe: Instalacje, Izolacje, Świat Architektury, ecomanager, Czysta Energia, Polski Instalator, Rynek Instalacyjny, Przewodnik Budowlany, Materiały Budowlane, Ekologia i Rynek, Gazeta Dewelopera, Builder, e-biurowce.pl, PrzegrodyB2B.pl, ekspertbudowlany.pl, ChronmyKlimat.pl, muratorplus.pl, terenyinwestycyjne.info, nowawarszawa.pl.