Media about usHere you will find selected press releases about our company.

  • Gazeta Dewelopera nr 3/2013

    „Budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej”

    „Po raz jedenasty firma RD bud zgromadziła uznanych ekspertów z branży budowlanej oraz reprezentantów instytucji i firm, którym bliska jest tematyka zrównoważonego budownictwa. Zorganizowana 21.02.2013 roku w Warszawie konferencja „Budowy o niskiej szkodliwości środowiskowej” była kontynuacją wdrożonego przez firmę RD bud projektu „Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa”.

<< 1 2