• Polski Instalator 7-8/2014

    Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa"

    „Wrześniowa konferencja to XII już sympozjum wiedzy organizowane przez RD bud w ramach projektu „Partnerstwo dla zrównoażonego budownictwa". Zapoczątkowany w 2010 r. cykl spotkań ma na celu zarównow podnoszenie świadomości w kwestii zrównoważonego rozwoju, jak i promowanie horyzontalnej współpracy wszystkich grup zawodowych biorących udział w procesie realizacji inwestycji budowlanych. (...)"

1