• Businessman.pl nr 6/2013

    „(…) Odpowiedzią na potrzeby rynku budowlanego jest inicjatywa spotkań branżowych organizowanych przez firmę RD bud pod hasłem „Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa”. Cykliczne seminaria, gromadzące firmy budowlane, inwestorów, wykonawców, architektów i deweloperów, są miejscem dyskusji i platformą dzielenia się wiedzą na temat zrównoważonego budownictwa. (…)”

  • Buldier 6/2013

    „Innowacyjny projekt RD bud-u”

    „To ogólnopolski cykl seminariów poświęconych zrównoważonemu rozwojowi – projekt „Partnerstwo na wszystkich etapach życia zrównoważonej inwestycji budowlanej”, realizowany przez firmę RD bud w ramach prowadzonej polityki zrównoważonego budownictwa i racjonalnego współistnienia techniki z naturą. (…)”

     

1