• Eurobuild CEE 4/2016

  „RD bud dla Castoramy"


  „Firma RD bud jako generalny wykonawca zrealizuje na Brzustówce w Radomiu market budowlany Castorama. (...) Kontrakt o wartości 28,26 mln zł netto obejmuje  prace ziemne i kompleskowe zagospodarowanie terenu. Po stronie generalnego wykonawcy jest również przebudowa sieci wodociągowej i energetycznej wraz zsygnalizacją świetlną skrzyzowania przyległego do inwestycji."

 • Chemical Review 1-2/2016

  „Zielone budownictwo - znak naszych czasów"

  „Kluczową rolę odgrywają tu kompetencje wykonawcy robót, na którym spoczywa zadanie stosowania procedur wynikających z warunków certyfikacji.

  – Dotyczą one zwłaszcza rodzajów stosowanych materiałów budowlanych, zużycia energii i wody, wydajnej gospodarki odpadami czy redukcji zanieczyszczeń. Szczególnie istotna jest tu dbałość o to, by koszty związane z procesem certyfikacji nie przekroczyły założeń i progu opłacalności. Wymaga to od wykonawcy doświadczenia i znajomości specyfiki tego typu inwestycji - podkreśla Eric Agnello."

 • Przegląd budowlany 2/2016

  „››Zielone‹‹ budownictwo – znak naszych czasów”

  "(...) Wydajność instalacji czy zaawansowana gospodarka materiałowa to jedne z najważniejszych elementów decydujących o proekologicznych właściwościach inwestycji – mówi Eric Agnello."

 • Środowisko 2/2016

  „Zielone budownictwo znak naszych czasów”

  „Realizacja każdego kolejnego projektu tego typu pozwala poszerzać kompetencje firmy budowlanej i efektywnie dostosowywać je do coraz większych wyzwań, jakie stają przed nowoczesnym budownictwem – mówi Eric Agnello."

 • Nowy Tydzień w Lublinie 22-28.02.2016

  „Ofensywa zielonego budownictwa”

  - (…) w „zielonych” budynkach po prostu lepiej się mieszka i pracuje, a to coraz wyraźniej dostrzegają właściciele i użytkownicy takich nieruchomości – wyjaśnia ekspert Eric Agnello z firmy RD bud.