• Builder 9/2012

  „(…) Zbyt sformalizowana komunikacja z instytucjami przyjmującymi wnioski oraz z osobami bezpośrednio obsługującymi wnioskodawców to jeden z bardziej uciążliwych problemów, z jakimi obecnie boryka się branża budowlana. Wartą rozważenia zmianą, która znacząco pobudziła branżę budowlaną, byłoby przyśpieszeniu procesu wydawania pozwoleń na budowę – mówi Eric Agnello, Dyrektor Generalny RD bud Sp. z o. o. (…)”

 • Builder 9/2012

  „(…) Polityka firmy RD bud urzeczywistnia się w przekonaniu, że budując dla ludzi chcemy to robić w zgodzie z naturą. Podejmując się realizacji licznych inwestycji, zarówno w kraju, jak i za granicą, dbamy o właściwe składowanie często niebezpiecznych materiałów i wyrobów w wydzielonym, optymalnie przygotowanym do tego miejscu (…)”

 • 7 Dni Radom 10.08.2012

  „(…) Firma RD bud, inicjator projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej” od dwóch lat aktywnie upowszechnia koncepcję ekologicznego budownictwa zachęcając do współpracy firmy realizujące tego typu inwestycje. Jednym z podstawowych założeń „zielonego budownictwa” promowanego przez RD bud jest integracja wszystkich działań inwestycyjnych już na etapie projektu (…)”

 • Horeca 8/2012

  „(…) Trzecia co do wielkości sieć hoteli we Francji rozpoczęła realizację kolejnej inwestycji na polskim rynku. Zgodnie ze strategią zakładającą lokalizację obiektów w kluczowych punktach miast, sieć otworzy swój kolejny hotel w samym sercu Wrocławia. Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka RD bud (…)”

 • Inżynier Budownictwa 9/2012

  „(…) Nowo budowane centrum handlowe będzie jednym z bardziej imponujących w Polsce. Wyzwanie wkomponowania w panoramę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego obiektu o powierzchni 70 tys. m2 podjęła firma RD bud (…)”