• Businessman.pl nr 6/2013

  „(…) Odpowiedzią na potrzeby rynku budowlanego jest inicjatywa spotkań branżowych organizowanych przez firmę RD bud pod hasłem „Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa”. Cykliczne seminaria, gromadzące firmy budowlane, inwestorów, wykonawców, architektów i deweloperów, są miejscem dyskusji i platformą dzielenia się wiedzą na temat zrównoważonego budownictwa. (…)”

 • Buldier 6/2013

  „Innowacyjny projekt RD bud-u”

  „To ogólnopolski cykl seminariów poświęconych zrównoważonemu rozwojowi – projekt „Partnerstwo na wszystkich etapach życia zrównoważonej inwestycji budowlanej”, realizowany przez firmę RD bud w ramach prowadzonej polityki zrównoważonego budownictwa i racjonalnego współistnienia techniki z naturą. (…)”

   

 • Budownictwo Dziś i Jutro nr 3/2012

  „(…) Pod koniec września w Gdańsku odbyło się seminarium „Zrównoważone projektowanie – partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa”. Pomysłodawca projektu, firma RD bud, już po raz trzeci w tym roku zainicjował dyskusję wśród wszystkich grup zawodowych zaangażowanych w budowlany proces inwestycyjny. (…)”

 • Magazyn Pomorski nr 6/2012

   „(…) Zrównoważone projektowanie w Gdańsku. Nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać, że zagadnienia zrównoważonego rozwoju zarówno w wymiarach społecznym, ekonomicznym, jak i środowiskowym są szczególnie ważne w przypadku projektów w przestrzeni miejskiej. Kwestie realizacji poszczególnych etapów i zarządzania tego typu inwestycjami były tematem gdańskiego seminarium „Zrównoważone projektowanie – partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa”. Pomysłodawcą projektu jest firma RD bud, która tego typu seminaria organizuje na terenie całego kraju. (…)”

 • Eurobuild CEE 4/2013

  „(...) Francuska firma Nacarat (Grupa Rabot Dutilleul) rozpoczęła realizację pierwszego w Polsce projekt. Ruszyła budowa wrocławskiej inwestycji przy ulicy Kurkowej. W jej skład wejdzie obiekt mieszkalny oraz biurowiec (...)”