Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie

zachęcamy do przesyłania CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: rekrutacja@rdbud.com. W temacie wiadomośći prosimy wpisywać stanowisko, na które Państwo aplikujecie oraz, w przypadku osób chcących pracować na budowie, region Polski, którym jesteście Państwo zainteresowani.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do przesyłanych życiorysów:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji bieżącej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez RD bud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Ryżowa 33b), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz.922 ze zm.)"

Informujemy, że Administratorem danych jest RD bud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane zbierane są i przetwarzane dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

SZCZEGÓŁY OBECNIE OFEROWANYCH STANOWISK W ZAKŁADKACH PO LEWEJ STRONIE


Inżynier Robót Elektrycznych

Miejsce pracy:

Warszawa

Obowiązki:

Osoba zatrudniona na rekrutowanym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • koordynację projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych,
 • konsultacje dostawców i podwykonawców oraz analizę spływających ofert,
 • sporządzanie kart materiałowych,
 • opracowywanie harmonogramu prac z branży elektrycznej,
 • nadzorowanie tworzenia dokumentacji budowy w zakresie instalacji elektrycznych (w tym dokumentacji powykonawczej),
 • codzienną kontrolę jakości wykonania robót na powierzonym odcinku prac oraz ich zgodności z harmonogramem i projektem,
 • przygotowanie instalacji elektrycznych do procedury odbiorów,
 • nadzór nad usuwaniem usterek w trakcie odbiorów, a także pomoc w usuwaniu usterek dla działu Obsługi Gwarancyjnej w okresie gwarancyjnym danej budowy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: specjalizacja elektrotechniczna lub podobna,
 • mobilność, po projekcie w Warszawie, możliwe są projekty w innych regionach Polski,
 • przynajmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami z branży instalacji elektrycznych mile widziane,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel) oraz Autocad,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność.

Oferujemy:

 • pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość korzystania ze szkoleń,
 • prywatną opiekę medyczną.